Revisor – ditt valg!

 

Vårt arbeidsmål overfor deg som kunde er nær kontakt gjennom hele året hvor revisjonen kan stille kritiske spørsmål, samt sette krav til deres arbeid under utarbeidelsen av regnskapene. Revisjon bør være ditt selskaps ”årlige helsekontroll”. Vi vil være løsningsorientert i vår revisjon, og Aamo Revisjon ønsker å bidra til å se de lange linjene samt sette fokus på det som gjør dine regnskaper så rettvisende som nødvendig.

 

Revisjon gir troverdighet og vi er helt avhengige av et tillitsforhold til deg, for å kunne utøve vår revisjon. Du skal kunne ha 100 % tillit til din revisor. Dette krever at vi er oppriktig opptatt av din virksomhet og det som rører seg i virksomheten.

 

Deres største utfordringer skal ligge fremst i pannen når vi utfører vår revisjon. Du som kunde vil oppfatte Aamo Revisjon som engasjert og positiv.

 

Vi vil sammen med dere jobbe for så rettvisende regnskaper som mulig, med stort fokus på vesentlighet.


Frivillig revisjon for de minste aksjeselskapene

Alle aksjeselskap må ha revisor dersom det er morselskap eller overskrider en av følgende grenser:
• Årlige driftsinntekter på 6 millioner kroner.
• Balansesum på 23 millioner kroner.
• Antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk.

 

Ved å velge bort revisjon, bør du som eier eller leder tenke gjennom konsekvensene et slikt valg vil få får deg og ditt selskap. Tilliten til selskapet kan bli påvirket. Vurder følgende:
• Har du snakket med banken?
• Hva sier hovedleverandørene og dine viktigste kunder?
• Er du nær størrelsesgrensene for revisjonsplikt?
• Har du planer om kapitalendringer, fusjon eller fisjon?
• Mottar du offentlige tilskudd eller lignende som krever revisorbekreftelser?
 
Det er for så vidt positivt at det nå er mulig å selv kunne velge revisjon eller ikke. Samtidig er det krevende og komplekst å drive virksomhet, og den kompetansen som  revisor besitter er viktig.


 

 

 

 

Den norske Revisorforening

 

Skatteetatens hjemmeside

 

Brønnøysundregistrene

 

Finansdepartementet

 

 

Skatteloven

Regnskapsloven

Bokføringsloven

Bokføringsforskriften

Merverdiavgiftsloven

Aksjeloven

 

Aamo Revisjon AS  -  Rittmesterveien 13  -  7026 Trondheim            Mob: 901 67 902            ePost: post@aamorevisjon.no