Revisor’n

 

Revisoren (Elbert Hubbard – 1900)
”Den typiske revisor er en middelaldrende mann, lett rynket, intelligent, kald, passiv, uforpliktende med øyne som en kald fisk. Høflig ved kontakt, men på samme tid reaksjonsløs, rolig og så forbannet fattet som bare en betongkladd eller gipsavstøpning kan være det. En menneskelig forstening med granitthjerte, og uten sjarm, medlidenhet, følelser eller sans for humor. Heldigvis formerer de seg ikke, og samtlige ender i helvete”

 

Revisor (Are Kalve)
”Dette er menneske som har vald eit yrke som aldri vil bli kåra til noko som helst i riksdekkande aviser, og dersom utøvarar av yrket deira dukkar opp i filmar eller på tv, så er det i rolla om den kjedelige og kjenslekalde forknytte fyren som synest det viktigaste i verda er å kle seg konservativt og komme presist på jobb. Og jobben er ein jobb som blir forbigått og stilt i skyggen av østersopnarar og daud fisk"
 

 

 

Den norske Revisorforening

 

Skatteetatens hjemmeside

 

Brønnøysundregistrene

 

Finansdepartementet

 

 

Skatteloven

Regnskapsloven

Bokføringsloven

Bokføringsforskriften

Merverdiavgiftsloven

Aksjeloven

 

Aamo Revisjon AS  -  Rittmesterveien 13  -  7026 Trondheim            Mob: 901 67 902            ePost: post@aamorevisjon.no