Her har du mulighet til å legitimere deg overfor
Aamo Revisjon AS

Legitimering er nødvendig når du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss, eller fordi du er ny i rollen som representant for et selskap som har et kundeforhold med oss.

I henhold til vår autorisasjon som revisjonsselskap er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere, og ved endring i roller i eksisterende kundeforhold i henhold til hvitvaskingsreglene. 

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av bankID til identifikasjon.

 

Legitimering med elektronisk ID

Vår anbefaling er at du bruker elektronisk ID for å legitimere deg.

Om du ikke har elektronisk ID, må vi motta gyldig legitimasjon på annen måte. Du kan da overlevere dette ved personlig oppmøte hos oss, eller sende bekreftet rett kopi av godkjent instans til oss per post. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

 

 


 

 

 

 

Den norske Revisorforening

 

Skatteetatens hjemmeside

 

Brønnøysundregistrene

 

Finansdepartementet

 

 

Skatteloven

Regnskapsloven

Bokføringsloven

Bokføringsforskriften

Merverdiavgiftsloven

Aksjeloven

 

Aamo Revisjon AS  -  Rittmesterveien 13  -  7026 Trondheim            Mob: 901 67 902            ePost: post@aamorevisjon.no