Tjenester

 

Kjernevirksomheten er utøvelse av revisjon, samt rådgivningsvirksomhet på områder som kunden har behov for.

 

Vi tilbyr revisjon for alle typer virksomheter i størrelseskategorien små og mellomstore virksomheter.

 

I forbindelse med årsoppgjør, ligningspapirer, avstemminger og budsjettering, har vi kompetanse til å kunne bistå i den tekniske utarbeidelsen av denne typen dokumentasjon.


Vår kompetanse og erfaring fra arbeid mot forskjellige bransjer og virksomhetstyper, tilsier at du kan ha nytte av å bruke revisor til å innehente råd og veiledning til din daglige drift.

 

Vi kan også nevne tjenester som omfatter:

 

• Skatte- og avgiftsrådgivning
• Fusjon / fisjon
• Bekreftelser
• Due diligence
• Kjøp / salg av virksomheter
• Verdsettelse av virksomheter
• Selskapsstrategisk og strukturell rådgivning
• Rådgivning til privatpersoner

 

 

 

Den norske Revisorforening

 

Skatteetatens hjemmeside

 

Brønnøysundregistrene

 

Finansdepartementet

 

 

Skatteloven

Regnskapsloven

Bokføringsloven

Bokføringsforskriften

Merverdiavgiftsloven

Aksjeloven

Aamo Revisjon AS  -  Rittmesterveien 13  -  7026 Trondheim            Mob: 901 67 902            ePost: post@aamorevisjon.no